Norvital følger regelverket for helsepåstander

Hva er egentlig en helsepåstand (health claim)?

Et eksempel på en helsepåstand er: Vitamin C bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. I følge EU direktivet skal alle helsepåstander (altså påstander om effekter på helsen) være dokumenterte. I 2006 ble det dannet et felles regelverk for EU og en oversikt over godkjente helsepåstander.

«This Regulation foresees implementing measures to ensure that any claim made on foods’ labelling, presentation or marketing in the European Union is clear, accurate and based on evidence accepted by the whole scientific community. Consequently foods bearing claims that could mislead consumers will be eliminated from the market. In addition, in order to bear claims, foods will have to have appropriate nutrient profiles which will be set. This will enhance the consumers’ ability to make informed and meaningful choices.» Kilde: ec.europa.eu/food

Norvital følger dette regelverket. Her finner de godkjente helsepåstandene for de enkelte vitaminer og mineraler. 

Reklamer